Tjänster

Medinet Schema kan integreras med samtliga på marknaden förekommande lönesystem

Medinet Schemasystem kan integreras med samtliga HR- och löneadministrativa system som finns på marknaden idag. Att integrera olika system och tjänster med varandra effektiviserar och kvalitetssäkrar det dagliga arbetet från planering av arbetstid och frånvaro till rapportering och underlag för löneutbetalningar. Detta både underlättar och effektiviserar det administrativa arbetet och ger verksamhetsledningen en snabb överblick och återkoppling över de personella produktionskostnaderna.

Intresseanmälan!

Erfarenhet

Låt oss på Medinet få chansen att integrera Medinet Schema med de system ni använder idag. Landsting och sjukhus har specifika krav trots att mycket av förutsättningarna är lika. Vi har under många år levererat integreringstjänster till flera av de svenska landstingen och har lång erfarenhet av vilka behov som kan uppstå och hur dessa bäst kan mötas.

Funktionalitet

  • Integration av schema- och lönesystem
  • Hanterar på ett effektivt sätt ordinarie aktiviteter och jourrelaterade ersättningar såsom jourkomp, övertid, ob och ATL samt all typ av frånvaro mm.
  • Störningsrapportering även via appen (iPhone och Android)
  • Skapa total överblick över personalresurser och kostnader
  • Låter personalen tydligt följa sitt arbete medelst snabb återkoppling och individuella rapporter
  • Ger underlag och rapporter till chefer och administratörer avseende resursutnyttjande
  • Tar hänsyn till EU:s arbetstidsdirektiv