Tjänster

Jourportalen visar alltid aktuella jourer på sjukhuset eller inom regionen

Jourportalen är ett webbaserat administrativt hjälpmedel för att hantera jourer inom region, sjukhus och kliniker.

Eftersom Jourportalen automatiskt är integrerat med Medinets schemasystem förenklar och effektiviserar jourportalen ert arbete för till exempel telefonipersonalen (växeln) eller på akutmottagningen. Rationaliseringsvinsterna och kvalitetshöjningen är mycket stor!

Intresseanmälan!

Abonnemang

Medinets tjänster tillhandahålls i abonnemangsform med kort uppsägningstid.

Uppstarten för kliniken eller sjukhuset är i allmänhet kostnadsfri vilket ger snabb implementering och minimalt risktagande.

All service och support är kostnadsfri och ingår i abonnemangsavgiften.