Om Medinet

Medinet är marknadsledande när det gäller schemaläggning av läkare och på god väg även med sjuksköterskor!

Medinets tjänsteutbud strävar efter att optimera och effektivisera bemanningsprocessen genom hälsosam schemaläggning och integrering med ledande lönesystem. Medinet levererar ett komplett paket med olika tjänster och system för att förenkla och förbättra er resursplanering för läkare och vårdpersonal.

Bakgrund

Medinet (Medical Networks Sc. AB) grundades 2007 av Jim Nilsson, PhD och Tuomo Caprali, M.Sc. Utvecklingen av produkten skedde i början i samarbete med Medicinkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Denna produkt var starten till det som i februari 2007 skulle bli kärntjänsten i Medinet.

Affärsidén är att erbjuda användarvänliga webbaserade tjänster för vårdpersonal i syfte att förenkla och effektivisera administrativa rutiner främst av personal- och resursplaneringskaraktär.


Medinet levererar

Medinet tillhandahåller och levererar webbaserade tjänster (Schema, Jourportal, Integrering och Utbildningsportal) för sjukvårdspersonal.

Medinet är marknadsledande när det gäller schematjänster för läkare och har kunder i 20 av Sveriges regioner och överlägset flest antal användare.

Medinet har ett mycket gott anseende med nöjda kunder och användare av våra olika tjänster. Kunder vittnar om att det är lätt att prata med oss och att vi har hög förståelse för deras olika arbetssätt och behov. Vi har massor av goda referenser!


Medinet Privacy Policy!