Tjänster

Medinet Schema för både läkare och sjuksköterskor

Medinet Schema kan hantera samtliga schematyper, både ordinarie verksamhet och jourverksamhet. Medinet används inom samtliga typer av specialiteter och inom primärvården. Medinet Schema är användarvänligt och kan anpassas efter verksamheternas olika behov.

Intresseanmälan!

Skräddarsys

Systemet skräddarsys efter önskemålen från er klinik eller sjukhus och anpassas särskilt för de förutsättningar som era läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal arbetar under.

Medinet ger underlag för ett mer effektivt resursutnyttjande, omfattande statistik samt total överblick över personalresurser genom vårt system för schemaläggning.

Utifrån verksamhetens behov bemannas schemat antingen automatiskt eller manuellt baserat på prioriteringar, behörighet och kompetens.

Medinet tar även hänsyn till många andra omständigheter, till exempel de arbetstidsregler som EU har infört.

Alla typer av schema

Medinets schemasystem hanterar samtliga typer av scheman, både ordinarie och jourverksamhet samt all typ av frånvaro.

Det är möjligt att arrangera scheman för dels hela kliniker och dels för individuella användare (läkare, sjuksköterskor och för personal inom Vård- och Omsorg och HVB-hem).

Webbaserat

Medinet Schema är ett webbaserat schemasystem.

Schemat är därför alltid tillgängligt för alla – oavsett var man befinner sig och alltid aktuellt.

Ingen installation eller uppgradering av datorer eller programvara behövs. Det räcker med en webbläsare.

Abonnemang

Medinets tjänster tillhandahålls i abonnemangsform med kort uppsägningstid.

Uppstarten för kliniken eller sjukhuset är i allmänhet kostnadsfri vilket ger snabb implementering och minimalt risktagande.

All service och support är kostnadsfri och ingår i abonnemangsavgiften.