Tjänster

Schema

Medinet Schema kan hantera samtliga schematyper, både ordinarie verksamhet och jourverksamhet.

Medinet Schema kan hantera samtliga schematyper, både ordinarie verksamhet och jourverksamhet, med många olika alternativ som gör att systemet passar för alla sorters kliniker och sjukhus. Då det handlar om schemasystem inom vården är det mycket viktigt att systemet inte missförstås.

Läs mer

Utbildningsportal

Utbildningsportalen är en webbaserad och flexibel portal.

Utbildningsportalen är en webbaserad och flexibel portal som samordnar, dokumenterar och följer upp utbildningen för ST-läkare, men fungerar lika bra för AT-läkare samt specialister som vill fördjupa sin utbildning ytterligare. Givetvis kan både ST och AT användas parallellt.

Utbildningsportalen kan enkelt kopplas till Socialstyrelsens uppsatta mål och till klinikens egna. Måluppfyllelsen presenteras även grafiskt både för handledare och läkare.

Läs mer

Jourportal

Jourportalen visar alltid aktuella jourer på sjukhuset eller inom regionen.

Jourportalen håller reda på samtliga jourer inom ett landsting eller sjukhus. Eftersom portalen automatiskt är integrerat med Medinets schemasystem förenklar och effektiviserar jourportalen ert arbete för till exempel telefonipersonalen (växeln) eller på akutmottagningen. Rationaliseringsvinsterna och kvalitetshöjningen är mycket stor!

Läs mer

Integrering

Medinet Schema kan integreras med samtliga PA- och Tidrapporteringssystem som finns på marknaden.

Medinet Schema kan integreras med samtliga PA- och Tidrapporteringssystem som finns på marknaden. Integrationer effektiviserar och kvalitetssäkrar det dagliga arbetet från planering av arbetstid och frånvaro till rapportering och underlag för löneutbetalningar. Alla uppgifter hanteras i ett system och registreras endast en gång.

Läs mer