Tjänster

Medinets utbildningsportal används för att samordna, dokumentera och följa ST - utbildningar.

Det finns ett stort behov av att kunna dokumentera och följa upp ST-utbildningar, för både adepter och handledare. Målet är att förenkla och effektivisera administrationen och kommunikationen mellan till exempel handledare, studierektor och adept. Viktigt att säkerställa mål och krav uppnås. Medinets utbildningsportal är en enkel, användarvänlig och webbaserad portal där du lätt får en överskådlig bild av specialistutbildningen. Portalen är flexibel och kan enkelt anpassas för olika upplägg av utbildningar.


Intresseanmälan!

Förenkla er kommunikation

Genom att använda Medinets utbildningsportal kan ni underlätta och kvalitetssäkra kommunikationen inom utbildningen av ST- och AT-läkare. Portalen har funktioner som chatt, e-post och SMS beroende på behov. Översiktligt och enkelt förfarande av anmälningar till kurser och seminarier.

Eget bibliotek

Varje användare har också tillgång till ett eget bibliotek, för att enkelt kunna samla dokument och länkar och kunna följa upp sin utbildning på ett smidigt sätt.

Integration

Medinets utbildningsportal går lätt att integrera och samköra med Medinets schemasystem. Schema och kalendrar är integrerade med varandra vilket effektiviserar och underlättar administrationen.

Produktblad

Här kan du ladda ner vårt produktblad

Utbildningsportal Medinet